Bezpečná škola — Úrazům v dětském věku nelze vždy předejít…

Zajištění bezpečnosti dětí a mládeže na našich školách patří mezi hlavní priority. Protiúrazová prevence funguje, i když stále se Česká republika nemůže řadit mezi země s nejlepším organizačním preventivním systémem. Pro pedagogy i děti byla vypracovaná řada edukačních materiálů obsahujících metodiky prevence. Během let u nás vzniklo mnoho institucí a projektů, zabývajících se právě předcházením úrazů. Mezi zainteresované patří např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a další.

Přes veškerou snahu pedagogů a institucí zabývajících se výchovou a zdravím dětí dochází ve školských zařízeních často k úrazům, které děti přímo ohrožují na životě. Každé zranění má velký dopad nejen na raněného, ale také na zachraňující osobu. Emoce hrají velkou roli a mohou vést k panice. Následné zmatkování vede k poskytování neúčelné první pomoci. Důsledné proškolení pedagogických pracovníků značně sníží jejich stres a zátěž z nastalé mimořádné situace a zvýší efektivitu poskytované pomoci.

Pomocí tohoto projektu se ověří informovanost o stavech, které děti přímo ohrožují na životě a naučí zodpovědné pedagogy je v rámci první pomoci řešit.

Rychlý kontakt

Email: info@ludmilaleskova.cz
Mobil: +420 605 413 180
Web: www.ludmilaleskova.cz